Maksymilian Sawicki |

Pregeometria

wystawa: 28.11–10.12.2019
miejsce: Galeria Curators’LAB, ul. Nowowiejskiego 12projekt: Maksymilian Sawicki
montaż: Bartosz Stępnik

Planowane jest spotkanie z artystą – informacja wkrótce

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania
Na wystawę składają się przetworzone zapisy wideo dwóch obiektów wyłowionych z fiordu znajdującego się w środkowej Norwegii. Wydobyte – naturalny kamień oraz spieniony polistyren (styropian) mimo skrajnie różnego pochodzenia, zostały poddane tej samej sile wody. Długotrwała obróbka wygładziła powierzchnie i zaokrągliła ich krawędzie.

Obie rzeczy zostają ostatecznie przeniesione do rzeczywistości wirtualnej czy digitalnej. Program komputerowy wykreślił wszystkie trzy wymiary, a następnie zapisał je za pomocą „chmury punktów”. Czwarty, digitalny wymiar nie rozpuszcza jednak i nie ujednolica tożsamości przedmiotów, gdyż udaje się utrzymać ich szczegółowość – jeśli chodzi o formę. Dopiero wprawienie ich w nieustanny ruch, umożliwia fuzję, po której powstaje zupełnie nowa jakość i nowe przedstawienie obiektów.

Maksymilian Sawicki – architekt, artysta sztuk wizualnych; absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu gdzie obronił dyplom magistra inżyniera architekta z wyróżnieniem. Dyplom został nominowany do nagrody im. Marii Dokowicz (nagroda specjalna) oraz do międzynarodowego konkursu Archiprix Chile 2019 na najlepszy dyplom na świecie. Swoje prace prezentował mn. podczas indywidualnej wystawy w Galerii Naprzeciw w Poznaniu, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jak również w Shanghai Normal University i Estación Mapocho w Santiago, Chile.

Zagadnienia architektoniczne są dla niego punktem wyjścia do szerszych rozważań nad przestrzenią zamieszkiwaną oraz zależnościami między formą przestrzenną a użytkownikiem. Jego rozważania oscylują wokół fenomenu współczesnego środowiska miejskiego i zagadnień związanych z samoorganizacją. Jego działalność koncentruje się na poszukiwaniu definicji nowej natury współczesnego miasta.