Inkluzywność

wernisaż
07.03.2024 r., godz.: 18:00

wystawa
07.03–04.04.2024 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat Inkluzywność
plakat Inkluzywność

Osoby artystyczne
Antonina Karczewska, Olga Przepiórka, Matylda Uszyńska, Dorota Jakubiak, Alicja Jóźwiak, Urszula Niklas, Zofia Koprowska, Hanna Muszyńska, Mateusz Leszczyński, Ida Piotrowska.

Zespół kuratorski
Izabela Kowalczyk i osoby z I roku studiów mgr Kuratorstwa i Teorii Sztuki.Wystawa prezentuje prace artystyczne, które powstały w Pracowniach Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP

Osoby prowadzące wydziałowe pracownie zostały poproszone o przesłanie zgłoszeń prac studenckich odnoszących się do pojęcia inkluzywności, a następnie studentki warsztatów kuratorskich dokonały wyboru prac na wystawę. Okazało się, że większość nadesłanych prac dotyczy problematyki płci.

Choć zdajemy sobie sprawę z tego, że inkluzywność jest dużo bardziej pojemnym terminem, dotyczy też między innymi kwestii dostępu dla osób słabiej mobilnych czy osób z niepełnosprawnościami, zdecydowałyśmy się na pozostanie przy tym tytule wystawy.

Wydaje się, że nadesłane prace odpowiadają przede wszystkim temu, co aktualnie dotyczy osób studiujących i odnosi się do problemów, z którymi spotykają się na co dzień.

Prezentowane na wystawie prace wskazują na potrzebę przeciwdziałania wykluczeniom, pytają o używany przez nas język oraz o kwestię reprezentacji kobiet i osób queer w sferze publicznej. Dotykają też problemu akceptacji własnego ciała, znalezienia pozytywnych wzorów dla autoprezentacji oraz potrzeby odtabuizowania takich zagadnień, jak menstruacja czy farmakologiczna tranzycja.Ekspozycja jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji „Sploty wspólnoty” przygotowanej przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (8–9.03.2024).

zdjęcie z wystawy inkluzywność zdjęcie inkluzywność zdjęcie inkluzywność zdjęcie inkluzywność zdjęcie inkluzywność zdjęcie inkluzywność zdjęcie inkluzywność zdjęcie inkluzywność zdjęcie inkluzywność zdjęcie z wystawy inkluzywność