Wystawa Laureatów 6. Studenckiego
Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej 2021

wernisaż
10.03.2022 r., godz.: 18:00

wystawa
10.03–27.03.2022 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat biennale 2021
plakat biennale 2021

uczestnicy wystawy
Barbara Wojewoda, Agata Bujnicka, Julita Antonowicz, Malwina Kowalewska, Edyta Szalewska, Maria Chodzińska, Urszula Blachnierek, Bogdan Popardowski, Natalia Celej, Konrad Smela, Krzysztof Perz, Anika Naporowska, Nicola Rajda, Mateusz Aftanas

kuratorzy
Izabela Grudzińska
Martyna Pająk
Dawid Szafrański

LAUREACI 6. SBMFR’2021 – wystawa pokonkursowa laureatów 6. Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2021. Na wystawie zostaną zaprezentowane nagrodzone prace laureatów konkursu na małą formę rzeźbiarską.

Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego jest cyklicznym konkursem adresowanym do studentów uczelni wyższych o profilu artystycznym, dedykowanym pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955–2006 / obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Podstawowym celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych, propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej oraz konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach o profilu artystycznym.

Mottem projektu jest sentencja Henry’ego Moore’a, do której prof. Kopczyński odwołał się w jednym ze swoich powystawowych katalogów „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje dodatkowe przeżycie wymiaru”.

Pierwsza edycja, o charakterze lokalnym, miała miejsce w 2007 roku w postaci studenckiego konkursu małej formy rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego. Duże zainteresowanie wpłynęło na rozszerzenie imprezy. W 2009 roku przyjęła formułę biennale i stała się konkursem o zasięgu międzynarodowym. W 2011 roku odbyła się druga edycja Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej i była współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Artystyczna. Faktyczna liczba uczestników II edycji (150 osób) przekroczyła znacznie liczbę zakładaną. Ze względu na bardzo wysoki poziom prac konkursowych, oprócz trzech głównych nagród zdecydowano o przyznaniu Nagrody Rektora UAP, Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mosina, Nagrody Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Nagrody Katedry Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

W 2013 roku miała miejsce trzecia edycja, w której pierwsza nagroda została wręczona w dwóch kategoriach „Mała forma rzeźbiarska” oraz „Medal i płaskorzeźba”. Zostały także, poza drugą i trzecią nagrodą, wręczone trzy wyróżnienia honorowe oraz dwie nagrody specjalne ufundowane przez Burmistrza Gminy Mosina oraz odlewnię „Garstka Studio”. W organizację imprez pokonkursowych: trzech wystaw oraz konferencji, włączyły się inne uczelnie artystyczne: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Czwarta edycja konkursu miała miejsce w 2017 roku. Poza dwoma pierwszymi nagrodami, po raz pierwszy zostały wręczone nagrody specjalne: Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wspomniane nagrody są dowodem poparcia przez środowiska akademickiego inicjatywy jaką jest Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej.

W 2019 roku piątą edycję uzupełniła kolejna nagroda – Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ponownie wręczono nagrody specjalne przyznane przez Rektorów Uczelni partnerskich, a także nagrodę Burmistrza Gminy Mosina oraz nagrodę odlewni Garstka Studio w Szymanowie. W kategorii „Licea plastyczne” został przyznany „Indeks Wydziału Rzeźby UAP”. Dodatkowo zostały przyznane trzy wyróżnienia honorowe.

W ramach obecnej, szóstej już edycji do grona partnerów Biennale dołącza Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Magazyn Contemporary Lynx. Pula nagród zostaje powiększona. Dodatkowo przyznane są: Nagroda Specjalna Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz trzy Wyróżnienia Redakcji Magazynu Contemporary Lynx, w postaci opublikowanych wywiadów z nagrodzonymi uczestnikami .

Wystawa konkursowa, której wernisaż odbył się 17 grudnia 2021 r. zaprezentowana została poza przestrzenią Uniwersytetu w Słodowni+1 w Starym Browarze w Poznaniu, będącą dużym atutem ze względu na otwartość i dostępność dla zewnętrznego odbiorcy. Ekspozycji konkursowej towarzyszyła wystawa prac patrona Biennale: „PROCES FORMY” – z archiwum Józefa Kopczyńskiego, której kuratorem był Jan Matusewicz.

Konkurs w obecnej formule stanowi istotne ogólnopolskie wydarzenie artystyczne, które swoim zasięgiem daleko wykracza poza oczekiwania organizatorów. Dzięki zaangażowaniu najważniejszych środowisk akademickich w kraju, konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych twórców.

Komisarze 6. SBMFR 2021
Izabela Grudzińska
Martyna Pająk
Dawid Szafrański

Partnerzy 6.SBMFR’21
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Magazyn Contemporary Lynx
Gmina Mosina
Galeria Sztuki w Mosinie
Garstka Studio s.c.