OBYTRZY

wystawa
21–31.05.2021 r.

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

plakat obytrzy
plakat obytrzy

Artystki – studentki Wydziału Rzeźby UAP
Magdalena Czapiewska
Julita Antonowicz
Ksenia Pyza

Wystawa „OBYTRZY” jest formą konfrontacji różnych podejść i przemyśleń na temat oddziaływania. W naszych pracach podeszłyśmy do rozważań wpływów: tworzywa, ciężarów, odcieni, obiektu na obiekt, obiektu na obserwatora.

The exhibiton „OBYTRZY” is a way for us to confront our approaches towards the subject of influence. We’ve chosen to present works that look into the impact that materials, weights, colors, shades or objects have on each other as well as on the spectator.