Jagoda Kalisz
Z myślą o sobie

WYSTAWA
06–13.12.2020 r.

Scena Otwarta
ul. Ratajczaka 20

plakat z myślą o sobie
plakat z myślą o sobie

Słowa, myśli, kłótnie, zostają ze mną. Ile razy zwątpię w własne słowo? Ile razy nie uwierzę samej sobie? W kluczowym momencie poznawania samej siebie dochodzę do zatrzymania, do zwątpienia. Każde przemyślenie, choć często codzienne, małostkowe, tak bardzo istotne. W myślach codziennych mam siebie. Jestem sama z myślami. Kto mi pomoże i podpowie co jest prawdą? Jak wiele razy wracam do tego samego pytania? Jak wiele słów jest w mojej głowie, ale nigdy nie zostanie wypowiedzianych?

Wystawa opiera się na związku z samym sobą i sytuacjach z tym związanych. Opowiada o własnych problemach, rozważaniach i rozwiązaniach. Podkreśla natłok zdarzeń, przemyśleń i zmartwień. Opowiada też o moich własnych myślach, słowach i krótkich wspomnieniach. Praca opowiada o kontakcie z samą sobą, samopoznaniu i byciu ze sobą.

Jagoda Kalisz jest studentką trzeciego roku pierwszego stopnia grafiki warsztatowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.


WINDOW DISPLAY EXHIBITION

Words, thoughts, altercations, which stay with me. How many times will I doubt my own words? How many times will I not believe myself? In the key moment of getting to know myself, I get to the point of quitting, of self–doubt. Each idea, despite being daily, petty, is very significant. In everyday deliberation, I do have myself. I’m alone with my mind. Who will help me and guide me to the truth? How many times do I get back to the same question? How many words are there in my head that will never be said?

The exhibition focuses on the relationship with your own mind and the situations connected to it. It tells a story about personal problems, reflections, and solutions. It highlights the overflow of events, thoughts, and worries. What is more, it tells the story about my own contemplations, words, and short memories. The work describes the contact with oneself, the process of getting to know oneself and being with oneself.

Jagoda Kalisz is a student in the third year of the BA degree studies at Graphic Arts at the University of Arts in Poznań.

Translation:
Weronika Zięba

Duration of the exhibition:
6–13.12.2020


ВИСТАВКА В ВІТРИНІ

У зв’зку з пандемією усі урочисті відкриття та походи в галереї залишаються відміненими. Слова думки, суперечки залишаються зі мною. Скільки разів я не повірю собі?

У ключовий момент пізнання себе я зупиняюся, сумніваюся. Кожні роздумки хоч часто буденні, дріб’язкові, такі важливі. У своїх повсякденних думках я залишаюсь сама з собою і маю тільки себе. Я на одинці зі своїми думками. Хто мені допоможе і скаже що є правдою. Як багато слів у моїй голові, які ніколи не будуть промовлені на слух. Вистава заснована на стосунках з самим собою та пов’язаними ситуаціями. Розповідає про свої власні проблеми, міркування і рішеннях. Підкреслює безліч подій, думок, турбот. Розповідає також про мої власні думки, слова і короткі спогоди. Твір розповідає про контак із самим собою, самопізнаванням та перебуванням з самим собою.

Ягода Каліш – студентка третього курсу графічного мистецтва університету. Переклад:
Andrzej Muzyczuk

Термін виставки:
6–13.12.2020

zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie zdjęcie z wystawy z myślą o sobie