LAUREACI 5. SBMFR’2019

wernisaż
12.02.2020 r., godz. 18:00

WYSTAWA
12–23.02.2020 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat biennale małej formy rzeźbiarskiej
plakat biennale małej formy rzeźbiarskiej

Na wystawie zostaną zaprezentowane nagrodzone oraz zgłoszone do konkursu prace laureatów

Kuratorzy
Jarosław Bogucki
Igor Mikoda
Dawid Szafrański

W wystawie udział biorą
NATALIA GWIAZDOWSKA, BARBARA JAKUBASZ, KAJA KOSTER, JANINA KUDLASZYK, NATALIA MAGALSKA, IGA MARTIN, ŁUKASZ STEC, EDYTA SZALEWSKA, ELŻBIETA URBAN, JOANNA URBAŃSKA

Organizator
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Rzeźby UAP

Kuratorzy, Komisarze 5. SBMFR 2019
Jarosław Bogucki
Igor Mikoda
Dawid Szafrański

Koordynator
Izabela Grudzińska
Michał Wielopolski

Partnerzy 5.SBMFR’19
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Gmina Mosina, Galeria Sztuki w Mosinie, Garstka Studio s.c.

…”V. SBMFR – Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego –

jest cyklicznym konkursem adresowanym do studentów uczelni wyższych o profilu artystycznym, dedykowanym pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955–2006 / obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Podstawowym celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej oraz konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach o profilu artystycznym.

Mottem projektu jest sentencja Henry’ego Moore’a, do której prof. Kopczyński odwołał się w jednym ze swoich powystawowych katalogów „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje dodatkowe przeżycie wymiaru”.

Pierwsza edycja, o charakterze lokalnym, miała miejsce w 2007 roku w postaci studenckiego konkursu małej formy rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego. Duże zainteresowanie wpłynęło na rozszerzenie imprezy. W 2009 roku przyjęła formułę biennale i stała się konkursem o zasięgu międzynarodowym. W 2011 roku odbyła się druga edycja Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej i była współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Artystyczna. Faktyczna liczba uczestników II edycji (150 osób) przekroczyła znacznie liczbę zakładaną. Ze względu na bardzo wysoki poziom prac konkursowych, oprócz trzech głównych nagród zdecydowano o przyznaniu Nagrody Rektora UAP, Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mosina, Nagrody Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Nagrody Katedry Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

W 2013 roku miała miejsce trzecia edycja, w której pierwsza nagroda została wręczona w dwóch kategoriach „Mała forma rzeźbiarska” oraz „Medal i płaskorzeźba”. Zostały także, poza drugą i trzecią nagrodą, wręczone trzy wyróżnienia honorowe oraz dwie nagrody specjalne ufundowane przez Burmistrza Gminy Mosina oraz odlewnię „Garstka Studio”. W organizację imprez pokonkursowych: trzech wystaw oraz konferencji, włączyły się inne uczelnie artystyczne: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Czwarta edycja konkursu miała miejsce w 2017 roku. Poza dwoma pierwszymi nagrodami, po raz pierwszy zostały wręczone nagrody specjalne : Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wspomniane nagrody są dowodem poparcia przez środowiska akademickiego inicjatywy jaką jest Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej.

W 2019 roku piątą edycja uzupełniła kolejna nagroda – Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Konkurs w obecnej formule stanowi istotne ogólnopolskie wydarzenie artystyczne, które swoim zasięgiem daleko wykroczyło poza oczekiwania organizatorów. Dzięki zaangażowaniu najważniejszych środowisk akademickich w kraju, konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych twórców…”

5. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego/2019
Copyright © Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański 2019 ISBN 978–8366015–77–7

Więcej informacji o konkursie:
facebook.com/studenckiebiennalemalejformyrzezbiarskiej

zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej zdjęcie z wystawy biennale małej formy rzeźbiarskiej