uap

INNI - Piotr C. Kowalski

15.12.2016 - 06.01.2017

Piotr C. Kowalski

Mateusz Bieczyński

Kto jest autorem? Co może być dziełem sztuki? – te pytania towarzyszą sztuce przynajmniej od czasu, gdy zaczęto poddawać ją usystematyzowanej refleksji teoretycznej. Dla przykładu już Leonardo da Vinci w „Traktacie o malarstwie” wskazywał, że nasączona farbą gąbka ciśnięta o ścianę tworzy na niej kształty rozbudzające wyobraźnię. Z kolei Marcel Duchamp poprzez swoje działania określane dzisiaj mianem ready made starał się wykazać, że sztuką może być każda rzecz o ile o jej wyborze zdecydował artysta.

Piotr C. Kowalski powraca do postawionych powyżej pytań o autorstwo i samą cechę artystyczności ludzkiego wytworu na wystawie zatytułowanej „Inni”. Zaprezentowane na niej dzieła pochodzą z kilku cykli, które łączy wspólny element koncepcyjny – uczestnictwo tytułowych „innych” podmiotów w procesie ich powstawania.

Szczególnie reprezentatywne dla tego problemu są tzw. PRZED-obrazy, czyli kartki służące jako próbnik w sklepie plastycznym. Piotr C. Kowalski przedstawia je jako obiekty artystyczne konfrontując widza z podstawowym dla sztuki pytaniem – od którego momentu mamy do czynienia z dziełem sztuki.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pozostałych zaprezentowanych na wystawie projektów – płócien z odciskami fragmentów bruku, ulicy, kratek ściekowych, które powstały wskutek oddziaływania stąpających po nich ludzi; dzieł malarskich wykonanych przez osadzonych w zakładzie karnym; płócien zapisanych przez przypadkowych przechodniów; malunków wykonanych przez tzw. blokersów. Wszystkie te działania łączy przekazanie przez artystę inicjatywy twórczej „innym” osobom.

Zaprezentowane na wystawie dzieła i historie związane ze sposobem ich powstania, wydają się ostatecznie potwierdzać status dzieła sztuki jako przedmiotu wybranego przez artystę – nawet jeżeli w jego powstaniu uczestniczyła druga osoba, nie zaistniałby on jako dzieło sztuki, gdyby nie pierwotny impuls – zaproszenie do uczestnictwa w akcie twórczym.