uap

BEZ TYTUŁU - Paweł Susid

26.04.2017 - 21.05.2017

Duża Scena UAP
Mała Scena UAP

26.04.-21.05.2017
wernisaż: 26.04.2017

Paweł Susid jest artystą który doskonale potrafi wsłuchać się w otaczającą nas rzeczywistość
i anektując zasłyszane bądź przeczytane zdania/słowa/wypowiedzi, splata je z formą wizualną.
Jego oszczędne formalnie „figury myśli” stanowią refleksję dotyczącą kondycji człowieka, przemian społeczno-politycznych, rozumienia świata oraz zmiennych zjawisk współczesnej kultury.

pawel-susid--bez-tytulu

Obrazy przyjmują formę  komunikatów, gdzie forma plastyczna i słowo sytuują się na równym poziomie. Niezwykła wrażliwość artysty na zasłyszane zdania widoczna jest w każdym pozornie niedbałym detalu oraz w sposobie prostego, poetyckiego zapisu, w relacji słowa do znaku. Obrazy sytuując się pomiędzy malarstwem a poezją, między formą a treścią,wykraczając poza przestrzeń malarską, wracają do codzienności.

Na wystawie w Dużej i Małej Scenie UAP zobaczymy obrazy i  transparenty, z różnych okresów twórczości artysty. Najstarsze pochodzą z przełomu lat 80. i 90., najnowsze z 2016 roku.