galeria_curators_lab

Galeria Curators‘LAB (ul. Nowowiejskiego 12) – galeria dedykowana autorskim projektom wystawienniczym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Profil tej galerii opiera się na założeniu, że sztuka wymaga pośrednika między dziełem sztuki a odbiorcą. Poszczególne wystawy podporządkowane są określonemu tematowi – prezentują wyniki badań, autorski sposób postrzegania sztuki jako takiej lub określoną, wyrazistą koncepcję twórczą.

12.2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
kierunek_mebel

KIERUNEK MEBEL

WORK IN PROGRESS
kuratorzy: Marcin Konicki, Marta Bartkowiak (Galeria Designu UAP, ul. Wodna 24)

OFFICE
Kuratorzy: Mateusz Wróblewski, Mateusz Słociński, Justyna Burkiewicz (Duża Scena UAP + witryna Małej Sceny UAP, al. Marcinkowskiego 28)

SIMPLE IS BETTER
Kuratorki: Jolanta Usarewicz-Owsian, Marta Kincel (Galeria R20, ul. Ratajczaka 20)

KIERUNKI WSPÓŁPRACY
Kuratorki: Katarzyna Laskowska, Joanna Lisiecka, Oliwia Piechaczek (Galeria Curator’s Lab, ul. Nowowiejskiego 12)

Cztery wystawy i wiele wymiarów kształcenia na Kierunku Projektowanie Mebla na  Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Czytaj dalej
teraz_budujac_dom_zaczne

Teraz budując zacznę od dymu z komina

kuratorka: Katarzyna Kucharska
aranżacja: Mateusz Piestrak, Mateusz Słociński

Mateusz Piestrak przedstawia nam rodzaj quasi miejsc i quasi rzeczy. Odnoszą się z jednej strony do czegoś znanego, z drugiej zaś są wytworem nowych czasów oraz związanej z nimi estetyki. Jego (nie)miejsca prowadzą w kierunku przeżycia transgresyjnego, stając się jednym z przejawów egzystencji w odpersonalizowanej – jak nazywa współczesny świat Marc Augé – hipernowoczesności. Zdaniem Augé’a – wybitnego francuskiego antropologa i etnologa – podobne przestrzenie (zalicza do nich: drogi ekspresowe, skrzyżowania, porty lotnicze, jak i same środki transportu, centra handlowe, ale także obozy dla uchodźców) pozbawione są swoistości. To obszary, których nie da się zdefiniować z punktu widzenia tożsamościowego, ani relacyjnego lub historycznego.

Czytaj dalej
relacje_publiczne_plakat

RELACJE PUBLICZNE / πR

W procesie podtrzymywania porządku symbolicznego lub jego kontestowania dużą rolę odgrywają  realizacje artystyczne będące alternatywą w strukturach i układach społecznych. Zazwyczaj są to działania, które eksponują pozytywne cechy publicznych relacji poprzez powszechne, elementarne zagadnienia. Są nośnikami progresywnych zmian, ale mogą również oddziaływać pejoratywnie. Alternatywne interwencje artystyczne nie podtrzymują jedynej wizji „prawdziwej rzeczywistości” [1] odnoszącej się do przyjętych kanonów funkcjonowania, ale stwarzają możliwość wyboru.

Czytaj dalej
fetysz_plakat

Fetysz

Społeczeństwo konsumpcyjne charakteryzuje potrzeba posiadania i nabywania coraz większej ilości dóbr materialnych. Jedni przeznaczają środki finansowe przede wszystkim na przedmioty niezbędne w codziennym użytku, inni bardziej zamożni często kupują rzeczy nieprzydatne z potrzeby chwili. Wszyscy jednakowo uwodzeni nowymi, lepszymi rozwiązaniami, dajemy się wciągnąć w zależności i wpływy. Chcemy więcej i więcej… Zgadzamy się na fetyszyzm towarowy, który traktuje przedmiot nadrzędnie, powodując wzmocnienie siły jego wpływów,  a w stosunkach  międzyludzkich sprowadza się często do wymiany towarowej w celu osiągnięcia zysku. Istnieje również gospodarka pojedynczości, które opiera się na wytwarzaniu produktów spersonalizowanych, jak również dedykowanych dla konkretnej grupy. Należą do nich wysokiej jakości przedmioty, które poprzez swoją unikatowość stają się towarem luksusowym.

Czytaj dalej
plakat_blob_your_mind

BLOB YOUR MIND!

“Wieże wodne w Sudanie”, “Porozmawiajmy o śmieciach”, “Barcelona rock” – oto kilka najgłośniejszych koncepcji Hugona Kowalskiego. Utopijne wizje, naiwny idealizm, science-fiction? Raczej wnikliwa analiza najważniejszych wyzwań współczesności, racjonalne myślenie – rozpoznanie problemu i znajdowanie odpowiedzi w postaci nowatorskiej architektonicznej struktury.

Projekty Kowalskiego wyznaczają nowe horyzonty w myśleniu i kreowaniu miast oraz budynków. Bardziej inspirujące od pism branżowych okazują się dla niego codzienne serwisy informacyjne. Bo Kowalskiego bardziej od pięknych budynków, interesują realne, trudne i zwykle mało atrakcyjne problemy, które architektura może i powinna rozwiązywać. Dziś Kowalski ma na koncie 30 nagród zdobytych w międzynarodowych konkursach i udział w najbardziej prestiżowej wystawie architektury na świecie – Biennale Architektury w Wenecji.

Czytaj dalej