duza_scena_uap

Galeria Duża Scena UAP (Al. Marcinkowskiego 28/1) – miejsce wystaw dla uznanych poznańskich artystów ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów i profesorów UAP, prezentacji kolekcji UAP oraz wybitnych gości z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Jednym z nadrzędnych koncepcji wystawienniczych, wokół którego zorganizowane będą kolejne wystawy, jest idea artystycznego dialogu polegająca na zestawieniu ze sobą prac kilku twórców jednocześnie.

12.2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
kierunek_mebel

KIERUNEK MEBEL

WORK IN PROGRESS
kuratorzy: Marcin Konicki, Marta Bartkowiak (Galeria Designu UAP, ul. Wodna 24)

OFFICE
Kuratorzy: Mateusz Wróblewski, Mateusz Słociński, Justyna Burkiewicz (Duża Scena UAP + witryna Małej Sceny UAP, al. Marcinkowskiego 28)

SIMPLE IS BETTER
Kuratorki: Jolanta Usarewicz-Owsian, Marta Kincel (Galeria R20, ul. Ratajczaka 20)

KIERUNKI WSPÓŁPRACY
Kuratorki: Katarzyna Laskowska, Joanna Lisiecka, Oliwia Piechaczek (Galeria Curator’s Lab, ul. Nowowiejskiego 12)

Cztery wystawy i wiele wymiarów kształcenia na Kierunku Projektowanie Mebla na  Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Czytaj dalej
plakat_bez_tytulu_pawel_susid

BEZ TYTUŁU - Paweł Susid

Duża Scena UAP
Mała Scena UAP

26.04.-21.05.2017
wernisaż: 26.04.2017

Paweł Susid jest artystą który doskonale potrafi wsłuchać się w otaczającą nas rzeczywistość
i anektując zasłyszane bądź przeczytane zdania/słowa/wypowiedzi, splata je z formą wizualną.
Jego oszczędne formalnie „figury myśli” stanowią refleksję dotyczącą kondycji człowieka, przemian społeczno-politycznych, rozumienia świata oraz zmiennych zjawisk współczesnej kultury.

Czytaj dalej
relacje_publiczne_plakat

RELACJE PUBLICZNE / πR

W procesie podtrzymywania porządku symbolicznego lub jego kontestowania dużą rolę odgrywają  realizacje artystyczne będące alternatywą w strukturach i układach społecznych. Zazwyczaj są to działania, które eksponują pozytywne cechy publicznych relacji poprzez powszechne, elementarne zagadnienia. Są nośnikami progresywnych zmian, ale mogą również oddziaływać pejoratywnie. Alternatywne interwencje artystyczne nie podtrzymują jedynej wizji „prawdziwej rzeczywistości” [1] odnoszącej się do przyjętych kanonów funkcjonowania, ale stwarzają możliwość wyboru.

Czytaj dalej
fetysz_plakat

Fetysz

Społeczeństwo konsumpcyjne charakteryzuje potrzeba posiadania i nabywania coraz większej ilości dóbr materialnych. Jedni przeznaczają środki finansowe przede wszystkim na przedmioty niezbędne w codziennym użytku, inni bardziej zamożni często kupują rzeczy nieprzydatne z potrzeby chwili. Wszyscy jednakowo uwodzeni nowymi, lepszymi rozwiązaniami, dajemy się wciągnąć w zależności i wpływy. Chcemy więcej i więcej… Zgadzamy się na fetyszyzm towarowy, który traktuje przedmiot nadrzędnie, powodując wzmocnienie siły jego wpływów,  a w stosunkach  międzyludzkich sprowadza się często do wymiany towarowej w celu osiągnięcia zysku. Istnieje również gospodarka pojedynczości, które opiera się na wytwarzaniu produktów spersonalizowanych, jak również dedykowanych dla konkretnej grupy. Należą do nich wysokiej jakości przedmioty, które poprzez swoją unikatowość stają się towarem luksusowym.

Czytaj dalej
plakat_inni

INNI - Piotr C. Kowalski

Piotr C. Kowalski

Mateusz Bieczyński

Kto jest autorem? Co może być dziełem sztuki? – te pytania towarzyszą sztuce przynajmniej od czasu, gdy zaczęto poddawać ją usystematyzowanej refleksji teoretycznej. Dla przykładu już Leonardo da Vinci w „Traktacie o malarstwie” wskazywał, że nasączona farbą gąbka ciśnięta o ścianę tworzy na niej kształty rozbudzające wyobraźnię. Z kolei Marcel Duchamp poprzez swoje działania określane dzisiaj mianem ready made starał się wykazać, że sztuką może być każda rzecz o ile o jej wyborze zdecydował artysta.

Czytaj dalej
plakat_a_honore_daumier

À Honore (à jamais) Daumier

Max Skorwider v. Honoré Daumier

Kurator: Mateusz Bieczyński

„Tak, wszystkie podobieństwa należą do nas!”[1] – napisał Charles Philipon w wydaniu magazynu La Caricature z 24 listopada 1831 roku, potwierdzając w ten sposób prawo satyrycznych rysowników do ukazywania często wbrew oficjalnym oczekiwaniom społecznym i tzw. poprawności politycznej, niedoskonałości otaczającego ich świata. Philipon argumentował, że „podobieństwo, nawet jeśli doskonałe, nigdy nie jest atakiem; nie można rozpatrywać go w takich kategoriach”[2]. Artysta i jednocześnie wydawca litografii Honoré Daumiera opowiedział się w ten sposób za nowym typem twórczości artystycznej. Sztuka zamknięta wcześniej na społeczne problemy otworzyła się na nie i zaczęła pełnić aktywną rolę w rozbijaniu fałszywych schematów poznawczych, podtrzymujących względny ład społeczny.

Czytaj dalej
plakat_linia_horyzontu

LINIA HORYZONTU - Wystawa prac prof. Tomasza Psuji

Wystawa prac prof. Tomasza Psuji

kurator
Mateusz Bieczyński

aranżacja
Maciej Kurak

koordynacja
Katarzyna Kucharska

“Obrazy Tomasza Psuji “podpisane” są datami. Bezimienne, nie ukierunkowują wyobraźni, ale ją aktywizują”[1]. Jaromir Jedliński rozpoczął tekst do katalogu prac artysty wydanego w roku 2000 następującymi słowami: „Stojąc naprzeciw obrazów Tomasza Psuji – malarza-nie-malarza, mam na myśli (na tyle na ile rozumiem te obrazy) pejzaże, kraj-obrazy przestrzeni oraz czasu, nie zaś konkretnych miejsc”[2]. Do cytatu tego odniósł się kilka lat później w wywiadzie, który przeprowadzał z nim Rafał Jakubowicz – stwierdził, że Jedliński doskonale scharakteryzował jego twórczość i w zasadzie nie warto mówić nic więcej…

Czytaj dalej