SYNONIMY

wernisaż
21.06.2024 r.,
godz.: 18:00 – Galeria na Wolnym Dziedzińcu UMP, Plac Kolegiacki 17,
19:00 – Galeria Szewska, ul. Szewska 16

wystawa
21.06–05.07.2024 r.
Galeria Szewska 16
Wolny Dziedzinec Urzędu Miasta Poznań

plakat synonimy
plakat synonimy

Wystawa odbywać się będzie w dwóch miejscach – na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania oraz w Galerii Szewska 16, w terminie od 21.06 do 5.07.2024.

Na wystawie SYNONIMY zaprezentowane zostaną prace osób artystycznych studiujących na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, dotykające tematów związanych z neuroróżnorodnością. Są to zarówno prace mówiące o trudnościach w komunikacji i właściwym zrozumieniu, jak i te, które ukazują postrzeganie świata przez osoby wysoko wrażliwe i neuroatypowe.

„Synonim” to wyraz, znaczeniowo tożsamy lub podobny do innego wyrazu. W kontekście wystawy „synonim” stanowi wzajemne podobieństwo osób artystycznych względem siebie, ale również innych ludzi – mimo neuroróżnorodności.

Spektrum prac jest bardzo szerokie – od malarstwa, poprzez grafikę, rysunek, książkę artystyczną, animację, film, fotografię do sztuki projektowej. Każdy ze wspomnianych obszarów, dając inne możliwości ekspresji pozwala na zindywidualizowane wypowiedzi artystyczne dotykające zagadnień spektrum autyzmu, ADHD, zespołu Tourette’a, a także wysokiej wrażliwości, depresji, stanów lękowych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz innych chorób i kryzysów psychicznych.

Bardzo zależy nam na tym, aby wszystkim grupom odbiorczym – z podobnymi lub innymi zespołami cech lub trudnościami, w tym także z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale też osobom niezaznajomionym ze sztuką dać możliwość jak najpełniejszego zapoznania się z naszymi pracami. Dlatego nasza wystawa będzie miała charakter dostępnościowy i otwarty dla wszystkich.

Otwarcie zaplanowane jest 21.06 (w piątek) o godz. 18.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, na placu Kolegiackim 17.

Stamtąd, ok. godziny 19.00 przejdziemy wspólnie do Galerii Szewska. W dalszej kolejności zapraszamy na wspólne świętowanie na dziedzińcu budynku Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP na Szewskiej 16. Tam zaplanowano widowisko muzyczne i mapping oraz poczęstunek.

Wernisaż będzie tłumaczony na polski język migowy.

Wystawie towarzyszy stworzony specjalnie do tego celu przedprzewodnik. Zachęcamy do zapoznania się z nim przed wystawą.

Wszystkim pracom towarzyszą autorskie audiodeskryocje przygotowane dla osób niewidomych. Będą one możliwe do odsłuchu przez te osoby za pośrednictwem kodów QR umieszczonych przy poszczególnych pracach.

Myśląc o dostępności w kontekście osób głuchych stworzyliśmy opisy prac audiowizualnych, w których pojawiają się teksty, muzyka lub inne dźwięki.

Wystawie towarzyszyć będą specjalne fidgety, które będą miały funkcje uspokajające i pomagające się skupić lub wyciszyć. Na wystawie dostępne będą też specjalne słuchawki wygłuszające oraz zatyczki do uszu.

Wystawa zapewnia „miejsce ciszy”, spokojną i bezpieczną przestrzeń dla osób, które chciałyby lub potrzebowały się wyciszyć lub pobyć same.

Częścią wystawy będzie specjalnie do tego celu zaprojektowana broszura informacyjna mówiąca o potrzebach osób neuroatypowych.

Do jednej z prac stworzona zostanie specjalna trójwymiarowa tyflografika, która będzie odwzorowaniem obrazu w formie makiety 3D. Dzięki temu osoby niewidome będą mogły bardziej wyobrazić sobie pracę, dotykając reliefu.

· 27.06.2024 o godz. 17.00 zaplanowano półtoragodzinne warsztaty dla osób kuratorskich, artystycznych i edukatorskich. Podczas warsztatów będzie można się dowiedzieć, jakie są sposoby pracy z osobami niewidomymi, czym są audiodeskrypcje, tyflografiki itp.
· 2.07.2024 o godz. 17.00 zaplanowano dwugodzinne oprowadzanie kuratorskie z częścią zespołu kuratorskiego oraz tłumaczką języka migowego skierowane dla osób głuchych.
· 3.07.2024 o godz. 17.00 zaplanowano dwugodzinne oprowadzanie kuratorskie z częścią zespołu kuratorskiego skierowane dla osób niedowidzących i niewidomych.

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania w ramach programu małych grantów w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Patronaty honorowe: Rzeczniczka Praw Dziecka oraz Fundacja Unaweza wraz z projektem Młode Głowy.

pdf ikona

Przedprzewodnik

pdf ikona

Introduction-to-exhibition

pdf ikona

СИНОНІМИ.-ПОСІБНИК