Obrazy | Bogdan Wegner

wernisaż
14.05.2024 r., godz.: 18:00

wystawa
14–28.05.2024 r.

Galeria Duża Scena UAP
ul. Wodna 24

plakat obrazy Bogdan Werner
plakat obrazy Bogdan Werner

Natalia Wegner
25.04.2024, Mosina

"Obrazy Ojca. Nie przez Niego wybierane, montowane, ustawiane. Bez Jego sugestii, decyzji.Z wątpliwościami.
Słońce wyziera, gdy w galerii wieszamy płótna, papierowy strzęp spada z deski. Znak to czy naiwne życzenie?
Na piętrze cicho.
Wspomnienie pobłażliwego uśmiechu.
„Już od początku obraz powinien zapowiadać jego ostateczny wygląd.”
Krajobrazy nosił w sobie, rzadko po nie wyjeżdżał. Nie musiał. Ziemia zaklęta w rebusy obecna jest w pejzażach malowanych przy domu. W ogrodzie, przy paru kamieniach, wiązce patyków opartych o pień.
Ostatni obraz i na nim miasteczko. Pierwsze, najważniejsze.
I za każdym razem, gdy żurawie przy drodze, myśl, że uwił kiedyś jednego dla studentów. Z drutu, papieru, pragnienia, by ujrzeć w naturze.
Dziś tyle ich na polach.
Może Mu o tym nie mówić…"

Bogdan Wegner 1946–2023
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

W latach 1974–1983 asystent, potem adiunkt w macierzystej uczelni, w pracowni malarstwa prof. Jana Świtki. Od 1983 do 2016 roku kierował VII Pracownią Rysunku. W latach 1990–1996 był prorektorem do spraw artystycznych. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Był opiekunem i recenzentem wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. Za pracę pedagogiczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był współzałożycielem Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galerii Sztuki w Mosinie). W latach 70. należał do Grupy „Odnowa”.

Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik zbiorowych w Polsce i za granicą.